DÒNG THỜI GIAN

VN2RAP đã chính thức "nghỉ hưu" sau 12 năm vận hành.
Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Yêu cầu nhạc

THÔNG TIN CẦN NẮM RÕ
  • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 24h.
  • Nếu bài hát bạn yêu cầu không thấy được đăng thì có thể rơi vào một trong các trường hợp sau:
    1. Bài hát đã được đăng trước đó.
    2. Bài hát không đủ tiêu chuẩn để chúng tôi duyệt (voice, flow, chất lượng bản thu, ...) # Đa số rơi vào trường hợp này
    3. Link của bạn gửi cho chúng tôi có vấn đề.
  • Kết quả sẽ được thông báo đến email bạn cung cấp, hãy thử kiểm tra thư mục "Spam / Thư rác" nếu bạn không nhận được mail trong 24h.
0