DÒNG THỜI GIAN

Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Yêu cầu nhạc

THÔNG TIN CẦN NẮM RÕ
  • Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong 24h.
  • Nếu bài hát bạn yêu cầu không thấy được đăng thì có thể rơi vào một trong các trường hợp sau:
    1. Bài hát đã được đăng trước đó.
    2. Bài hát không đủ tiêu chuẩn để chúng tôi duyệt (voice, flow, chất lượng bản thu, ...) # Đa số rơi vào trường hợp này
    3. Link của bạn gửi cho chúng tôi có vấn đề.
  • Kết quả sẽ được thông báo đến email bạn cung cấp, hãy thử kiểm tra thư mục "Spam / Thư rác" nếu bạn không nhận được mail trong 24h.
0