DÒNG THỜI GIAN

Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Nghe Cho Kĩ (Rep Kanni, 3X, 2Sky, KennyTK)

Loren Kid 55,030

LỜI BÀI HÁT
Intro

Yes ! bài này , là tao rep 4 thang tụi bây ok , 4 con chó hùa , 4 thằng chơi 1 mình tao mà còn bão tao hùa , hazz , và hãy nghe cho kĩ bài này nha , tao làm 1 ver thôi . và cũng là lần reply cuối cùng của tao đó ..ok ….và nhưng người xung quanh k biết gì ..thì câm mồm haz ..nhạc zô

Mel : Loren Kid

Mày là ai , sao mày đòi đòi chơi tao
Tao đẹp trai , đâu phãi gái đâu, mà chơi tao
Muốn chơi à , ok tao típ luôn nà

1 mình tao ta chấp 4 sao
Ok lại đây .tao chiều hết luôn
Ra 1 ver cho mày hết buồn
Hết muốn .. hát nữa luôn
Và nhớ tên tao là Loren Kid nha …haha

Ver

Mở đầu ver 1 , tao rút con cặc , ra chơi với từng đứa
Dizz gì đéo có nhột / , làm tao mất mặt , thôi tao reply như từng hứa
Tụi bây yên tâm , tao là chúa giexu nên tao reply rất có đức
Nhưng chúa giexu nếu là ban giám khảo cũng chê nhạc mày như cức đó
Tụi bây Đòi chém , đòi giết , tao ra track dizz tụi bây thì có gì sai
1 mình tao chấp 4 thằng mất chất , tụi bâ lấy cái gì so
Nói rõ cho nghe luôn , trình lồn loz tụi bây mà dizz ai
Nhưng với tụi bây giết gọn trong 1 track , tao lấy tư cách cho midside
Đừng hõi tại sao nghe xong bài này , mày thấy nhột nhột ..ngay lỗ đít
Vì tụi bây dizz tao nhưng mà toàn là fake , từ flow đến lyric
Bơi thế , giết hết tụi bây thì …dễ như ăn cháo ỡ bên lò
Trình lon 4 thang , đéo đũ gãi ngứa cho tao , nên đừng có sũa như chó ỡ bên lào

Outtro : ok ! haha ! muốn chới skill ok , thì tao chời sì kill với mày đó ! riêng thằng kennytk gì đó ..trình lồn ..đcmm

Mel : Loren Kid

Mày là ai , sao mày đòi đòi chơi tao
Tao đẹp trai , đâu phãi gái đâu, mà chơi tao
Muốn chơi à , ok tao típ luôn nà

1 mình tao ta chấp 4 sao
Ok lại đây .tao chiều hết luôn
Ra 1 ver cho mày hết buồn
Hết muốn .. hát nữa luôn
Và nhớ tên tao là Loren Kid nha …haha
VIẾT CẢM NHẬN
0