DÒNG THỜI GIAN

VN2RAP đã chính thức "nghỉ hưu" sau 12 năm vận hành.
Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Diss Acy Final

Rhymastic 14,125

LỜI BÀI HÁT
Như một phép lịch sự thì
Tao khép lại một chu kì
Bằng bài rep này coi như dẹp cái đống mồm mép đang khua đi
Cho tao nhận chức thua đi, tao không còn mục tiêu nữa
Khi cái battle tao với mày giờ đã đến hồi thiếu lửa
Lửa là ai bài 2 mày tự ngẫm
Muốn âm sắc thì mày tự châm
Tao đéo phải điên mà ngồi nghe mày luyên thuyên lấy nhạc ra ca cẩm
Battle hay văn tế
Trình bày gì lắm thế
Khi cái tao cần ở mày là chơi skill cao siêu thì nó vắng vẻ
Sự khác biệt này nó đã rõ
Kết cục đã ngã ngũ
Mày thích lí lẽ tao viết cho mày luôn lí lẽ trong 3 tờ
Vần với cả flow thì thằng rapper nào mà chả có,
Cứ tưởng được nhai beef ngon hóa ra mày chỉ là 1 cục chả chó
Bài lyric tao thả đó, vì đúng với tầm của mày
Lí do đặc biệt nữa là để cho bọn chó của mày nó câm lại ngay
Mày so chỉ số hay so tỉ số thì tao với mày bây giờ cũng ba trắng
Loại mày chỉ giỏi ba hoa nhưng mà ba hoa của mày là hoa trắng
Đứng xem mày tế một hồi mỏi chân kiếm ghế tao ngồi
Xem là đến bao giờ mày thằng nhãi như mày mới phế được ngôi
Vì tao biết sau bài tao rep mày sẽ lại thêm bài cuối
Nhưng rap mà đéo chơi chữ như mày thì trình cũng chỉ đến thế mà thôi
Nhìn gieo vần đến là tội vì nó giống hệt tao 5 năm trước
Mày tưởng mày chạy trước tao nhưng mày sau tao đến 5 trăm thước
Viết lyric như mày thì tao viết trong tình trạng mắt nhắm cũng được
Đéo cần đợi đến 30 tết tao ăn mày từ rằm tháng trước
Giờ tao thăng cùng các lão đại cho mày làm đại diện Soundside
Battle với nhân tài thì được chứ với bọn cùn thì tao cai
Cho bọn mày trở về cái xó cũ mà ăn mừng lễ trao giải
Rồi lại tiếp tục chơi chữ cái kiểu hà nàm với bào thai
Khổ cho 1 lũ hoang tưởng đéo phải trình cao muốn làm thầy á
Tao mà tiếp tục đấu lại bị kéo ngay trình tao xuống bằng mày à
Chỉ cần đơn giản 1 verse ăn luôn cả 6 phút trình bày
Biểu diễn 1 vài kĩ thuật đủ làm bài nhạc mày phải im ngay
VIẾT CẢM NHẬN
0