DÒNG THỜI GIAN

VN2RAP đã chính thức "nghỉ hưu" sau 12 năm vận hành.
Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Gửi Chút Thảo

Black Bi 24,447

LỜI BÀI HÁT
Free Spirit Rap
không lẽ tao lại típ tục nhấn đầu mày vào cức
chứ xồn xồn lại thuyết phục để trận đấu này hào hức
rồi lại tức rồi sưng thầy rồi lao lực do thức quá sức
khi mặt đất nằm dưới chân mày thì tao đã bay lượng thỏa sức
mày đã mất cả bản chất ,ủa mùi cức đau phản phức
ah thì ra tao đã địt lúc nhạc mày on la nãn nhất
giờ đã hết mẹ vần ức do nóng nực nên tất bật
viết nhạc thật mà bút hết mực thì hất cả họ Thảo xuống vực
thật ra nhạc mày chỉ dc ví vom như lồn bà đẻ
nó chè hẻ rồi vần tuôn ra tung tung như hội nhà trẻ
kết thúc rồi Trần Thảo Lé ..đụng nhẹ coi chừng Thảo té
bài đầu anh tặng thằng bé thằng ngu giờ đến thằng đần Não bé
đại náo nhẹ trong việt rap để thầy biết đâu là biển rộng
suy nghĩ viển vong khi 1 tay tao tiển dong hết ra biển đông
cậu bé nhỏ tuổi đầy triển vọng với nghề giải thích trong từng câu
tao thèm fame đó nhưng fame cở mày thì tao (chú thích không cần đâu)
tui tao vẩn cứng ,tụi mày vẩn đừng đây
nhưng tao đã chứng tỏ độ chênh lệch giữa đá và trứng
mầy không cần thiết phải đứng canh chừng lo hứng vần để trả đủa
tao còn nhiều cho cả đội swag, North ,GVR cho cả mùa
1 ver la quá đủ nhưng thêm 1 ver cho nhẹ nhàng
chứ trình mày gôm hết các củ để so sự thật quá bẻ bàng
gom cả lủ vào đây Thiện ,Anh , Dương, Thão thêm BDT cho lẻ đàn
lẹ làng và nhanh chóng kết thúc chương trinh trong vẻ vang
bẻ ngang cả sừng trâu khi sức tao còn rất khỏe
nhạc may chỉ nghe lần đầu thì biết trình mày tựa như cóc ghẻ
chưa gì đã khóc thẻ đòi mét mẹ có ông kẹ tên Thái đòi móc nhẹ đòi móc mẹ
thấy shock nhẹ
Thảo lé Thảo Lác Thảo Âm Binh cô hồn
Thảo né Fsrap từ lần đầu thảo phạt vô hồn
hố chôn Thảo đã lập do tự tay Bi đào nên
Bố chôn cả họ nhà mày dự hôm nay tao đào lên
gào lên đi con trai khi 9 con rộng lộn con lơn
đã chết thì mày đừng hồng sống trọn kiếp lợn ah không heo
ba chợn thằng ăn theo đã cà chớn còn ho lao
biến về nơi từng mày bợ địt, bợ típ ngay cho tao
VIẾT CẢM NHẬN
0