DÒNG THỜI GIAN

Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Đánh Nó Đi

Wowy 23,741

LỜI BÀI HÁT
Tao biết/ mày cắn/ mày xé/ mày xài / vũ khí (í í í)
[uh huh x3] Nhưng tay tao thì không/ tao sẽ đấm trái móc phải /ngay hàm trong...
[uh huh x3] Biết đâm/ biết chém/ vì tiền và vì con bồ nhí (í í í)
[uh huh x3] Còn tao chỉ đi ngang trúng tao mà kiếm chuyện/ thì coi như là xong
[southganz] Đừng có đụng vào tao/ lý tiểu long còn chết/ mày là chuyện tào lao
[wowy]Người ta nói tao tệ/ thứ không nên dây vào/ mày còn kiếm tao là sao
[yeah] Tao oánh không cần phe/ rượt mày không cần xe/ biết mày sẽ tới đây/
Tao nghe họ la là (chơi đi)/ tao nghe họ la là (la là)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó để nó nhớ mặt tao/ điều mà tao muốn / là cho nó biết ai cao
Đánh nó/ Chân tao chỉ lướt qua/ đế giày in vào mặt ép máu mày phun ra
Đánh nó/ nó cố thoát ra xa/ nhưng đéo cách nào/ để cho nó cóóó thể chạy ra
Đánh nó/ tao/ chắc/ thằng/ chó/ này/ tao/ phải/ đánh đánh đánh đánh đánh
Chừa đi /đánh cho bầm dập/ cho tan nát mày nhớ phải chừa đi
Phải chừa nghe chưa / bỏ tính bố láo mày nhớ phải chừa đi
Lão đại đã dặn / tại sao mày không nhớ / tao nhắc / để cho mày
Mày là người chịu / tao biết / niếu tao dừng thì mọi người la nữa
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đập mọi người đập nó đi
Đập đập đập đập nó đi [ehhhhhhhhhh]
Đập mọi người đập nó đi
Đập đập đập đập nó đi [ehhhhhhhhhh]
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại, đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi [southganz, dai dien cho mien nam]
Đánh nó đi [lao dai ko thang nao dam day vao ]
Đánh nó đi [ld]
Đánh nó đi
Đừng chọc tao (x4)
VIẾT CẢM NHẬN
0