DÒNG THỜI GIAN

VN2RAP đã chính thức "nghỉ hưu" sau 12 năm vận hành.
Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Đánh Nó Đi

Wowy 24,139

LỜI BÀI HÁT
Tao biết/ mày cắn/ mày xé/ mày xài / vũ khí (í í í)
[uh huh x3] Nhưng tay tao thì không/ tao sẽ đấm trái móc phải /ngay hàm trong...
[uh huh x3] Biết đâm/ biết chém/ vì tiền và vì con bồ nhí (í í í)
[uh huh x3] Còn tao chỉ đi ngang trúng tao mà kiếm chuyện/ thì coi như là xong
[southganz] Đừng có đụng vào tao/ lý tiểu long còn chết/ mày là chuyện tào lao
[wowy]Người ta nói tao tệ/ thứ không nên dây vào/ mày còn kiếm tao là sao
[yeah] Tao oánh không cần phe/ rượt mày không cần xe/ biết mày sẽ tới đây/
Tao nghe họ la là (chơi đi)/ tao nghe họ la là (la là)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó để nó nhớ mặt tao/ điều mà tao muốn / là cho nó biết ai cao
Đánh nó/ Chân tao chỉ lướt qua/ đế giày in vào mặt ép máu mày phun ra
Đánh nó/ nó cố thoát ra xa/ nhưng đéo cách nào/ để cho nó cóóó thể chạy ra
Đánh nó/ tao/ chắc/ thằng/ chó/ này/ tao/ phải/ đánh đánh đánh đánh đánh
Chừa đi /đánh cho bầm dập/ cho tan nát mày nhớ phải chừa đi
Phải chừa nghe chưa / bỏ tính bố láo mày nhớ phải chừa đi
Lão đại đã dặn / tại sao mày không nhớ / tao nhắc / để cho mày
Mày là người chịu / tao biết / niếu tao dừng thì mọi người la nữa
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đánh nó đi (ey x 6)
Đập mọi người đập nó đi
Đập đập đập đập nó đi [ehhhhhhhhhh]
Đập mọi người đập nó đi
Đập đập đập đập nó đi [ehhhhhhhhhh]
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại, đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi (ey x 6)
Đừng cho nó quay lại đừng cho nó quay lại
Đánh nó đi [southganz, dai dien cho mien nam]
Đánh nó đi [lao dai ko thang nao dam day vao ]
Đánh nó đi [ld]
Đánh nó đi
Đừng chọc tao (x4)
VIẾT CẢM NHẬN
0