DÒNG THỜI GIAN

Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Đưa Nhau Đi Trốn (ft. Linh Cáo) (New version)

Đen 27,244
0