DÒNG THỜI GIAN

VN2RAP đã chính thức "nghỉ hưu" sau 12 năm vận hành.
Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Wasabi

Young H 18,359

LỜI BÀI HÁT
Hook :
tao cầm mic đứng trên sàn đấu .. từ khi mày bibobiba
fsr chi nhánh mỹ ... chỗ tao thường đi vô đi ra...
làm nhục mày như skyler... xong rồi tìm pjpo xin tha...
vướng vô tao đời mày sẽ khổ hơn vướng vô sida...
Muốn nhai dc tao ... hơi cay
như là lúc ... mày nuốt wasabi ...
Ver :
đéo biết nói gì ... đéo biết nói gì ...
khi vô tình tao nghe thấy nhạc mày ...
hiphop ... tụi tao đang nuôi lớn ...
mày là thằng nào ... bước vào đây làm dơ dáy..
bao nhiêu ngày qa nhạc ... tao mắc cỡ đó ...
nhìn bandcamp thì mày mắc cỡ đó ...
trước mặt tao mày anh anh em em
chứ biết sau lưng của tụi tao mày giở trò
ghét tao ... thì ghét cho đàn ông ..
nếu mày đàn bà thì tao tặng cho dàn bông ...
mày chết đất sài gòn này càng rộng ...
ở nơi bất công thì a em tao càng ngông...
nuốt tao trong khi tao đang nóng ...
xông đến mũi mày cháy cả cuốn họng ...
kêu đồng bọn mày gọi ngay cấp cứu
ko tao đốt hết tụi mày từ bên trong ..
Bridge :
nên mày cứ ghét tao đi .... chưa bao giờ tao để mày trong mắt ..
nên mày cứ ghét tao đi ... để tên tao vào nhạc mày mong đắc...
nên mày cứ ghét tao đi .... lần này không thu tiền quảng cáo ...
nên mày cứ ghét tao đi .... thì lần sau là trả lại đạn pháo ...
Hook :
tao cầm mic đứng trên sàn đấu .. từ khi mày bibobiba
fsr chi nhánh mỹ ... chỗ tao thường đi vô đi ra...
làm nhục mày như skyler... xong rồi tìm pjpo xin tha...
vướng vô tao đời mày sẽ khổ hơn vướng vô sida...
Muốn nhai dc tao ... hơi cay
như là lúc ... mày nuốt wasabi ...
VIẾT CẢM NHẬN
0