DÒNG THỜI GIAN

Do máy chủ ko đủ sức chứa nên chúng tôi chỉ lưu trữ những bài hát có đủ lượt nghe trong tháng 9/2018 và mới hơn.

Tây Đô Cypher (ft. Phú Nhỏ, Sea Wolfy, Ricky Star, Buzze, Highkey)

2P (Pjpo) 14,757
0